Chceme pravidelne oceňovať úspechy na poli private equity a venture kapitálu. Manažéri fondov, poradcovia, banky a právnické firmy, tí všetci pomáhajú v raste firiem regiónu vďaka prostriedkom PE a VC investorov.

Aj tohtoročný ročník bude česko-slovenský. Väčšina tých, ktorí pôsobia v SR, má svoje aktivity aj v Česku, a naopak. Nominovať súťažiaci z českého i slovenského trhu môžu ako členovia CVCA, tak SLOVCA. Nezávislá porota z nich vyberie troch finalistov v každej kategórii a o víťazoch budú hlasovať online opäť členovia CVCA a SLOVCA. Slávnostné odovzdávanie cien prebehne 14. júna 2023 v záhradách hotela Grand Mark v Prahe.

Tento rok máte možnosť nominovať svojich favoritov v nasledujúcich kategóriách:

Nominovať môžete pomocou odkazu tu do 31. marca 2023.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, pošlite ich prosím na awards@cvca.cz. 

CVCA & Slovca Awards organizujú spoločne The Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) a Slovak Venture Capital & Private Equity Association (SLOVCA), ktoré združujú venture kapitálové a private equity fondy, finančné inštitúcie a poskytovateľov služieb v oblasti private equity v SR a na Slovensku. CVCA podobne ako SLOVCA majú za cieľ rozvíjať a podporovať odvetvie venture kapitálu a private equity a zastupovať ich záujmy v spolupráci s českými, slovenskými i európskymi úradmi.

Časová os

1.3.2023 – 31.3.2023
Nominácie

Členovia CVCA a SLOVCA nominujú svojich kandidátov

19.4.2023
Zasadnutie poroty

Nezávislá porota vyberá 3 finalistov z každej kategórie

9.5. 2023 – 8.6. 2023
Hlasovanie členov o finalistoch

Členovia CVCA a SLOVCA hlasujú o finalistoch

14.6.2023
Slávnostné vyhlásenie víťazov

Slávnostné vyhlásenie víťazov

Hlavný partner

Partneri