CVCA a SLOVCA jsou asociace, která zastupují zájmy členů působících v oblasti private equity a venture kapitálu v ČR a SR. Členové obou asociací jsou z naprosté většiny fondy private equity a venture kapitálu působících v obou zemích (řádní členové). Vedle fondů jsou členy také společnosti, které v oblasti private equity a venture kapitálu poskytují poradenské služby, a také banky a pojišťovny a další společnosti působící na PE/VC trhu (přidružení členové).

CVCA stejně jako SLOVCA jsou členy Invest Europe, evropské asociace private equity a venture kapitálu, která sdružuje fondy a národní asociace působící na evropském trhu. Obě asociace jsou také v úzkém kontaktu s asociacemi zejména v regionu CEE.

Hlavním cílem CVCA a SLOVCA je podpora private equity a venture kapitálu, jeho rozvoj mj. prostřednictví odstraňování administrativních a legislativních bariér a také rozšiřování povědomí o možnostech a významu private equity a venture kapitálu v České republice a na Slovensku.

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

Na Šafránce 22
101 00 Praha 10
tel.: +420 733 689 927

The Slovak Venture Capital & Private Equity Association (SLOVCA)

Rajská 15/A
811 08 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 21 201 010