CVCA a SLOVCA sú asociácie, ktoré zastupujú záujmy pôsobiacich v oblasti private equity a venture capital v ČR a SR. Členovia oboch asociácií sú z prevažnej väčšiny fondy private equity a venture capital pôsobiaci v oboch krajinách (riadni členovia). Vedľa fondov sú členmi aj spoločnosti, ktoré v oblasti private equity a venture capital poskytujú poradenské služby, banky, poisťovne a ďalšie spoločnosti pôsobiace na PE/VC trhu (pridružení členovia).

CVCA rovnako ako SLOVCA sú členmi Invest Europe, európskej asociácie private equity a venture capital, ktorá združuje fondy a národné asociácie pôsobiace na európskom trhu. Obe asociácie sú tiež v úzkom kontakte s asociáciami najmä v regióne CEE.

Hlavným cieľom CVCA a SLOVCA je podpora private equity a venture kapitálu, jeho rozvoj okrem iného prostredníctvom odstraňovania administratívnych a legislatívnych bariér a tiež rozširovanie povedomia o možnostiach a význame private equity a venture capital v Českej republike a na Slovensku.

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)

Na Šafránce 22
101 00 Praha 10
tel.: +420 733 689 927

The Slovak Venture Capital & Private Equity Association (SLOVCA)

Rajská 15/A
811 08 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 21 201 010